Samodzielne

Samodzielne

Samodzielnie działające skrypty

Siatka
Lista
  • Informator walutowy

    Skrypt pobiera ogólnodostepne dane o kursach walut NBP oraz przechowuje je w celu dalszej prezentacji lub wykonania żądanych przeliczeń.
  • Repertuar kinowy

    Pobieranie ogólnodostepnych danych odnośnie reperetuaru kinowego w miejscowościach w Polsce, oraz wyświetlenie go w przejrzystej formie.