Regulamin sklepu

 

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż treści cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez strony www.fabrykaskryptow.pl.  Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu z prośbą o potwierdzenie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się  w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu.
 3. Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie klienta.
 4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego wysyłkę zamówionych towarów.
 5. Ze względu na specyfikę produktów i w zgodzie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 20 września 2013 roku (druk nr 2076) mówiącej, iż treści cyfrowe nie podlegają zwrotowi, klient nie może wycofać się za zakupu produktów gotowych do pobrania, w przeciwnym wypadku, może wycofać się z zamówienia zanim produkt zostanie wysłany do niego lub zostanie udostępniony link do pobrania zakupionego produktu
 6. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane lub został udostępniony link do pobrania zakupionego produktu.
 7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Do każdego zamówienia obejmującego produkty materialne, doliczane są koszty przesyłki plus koszt opakowania.
 9. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 10. Wysyłka dokonywana jest następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty od kupującego z uwzględnieniem wyłącznie dni roboczych.
 11. Obecnie nie realizujemy zamówień zagranicznych.
 12. Zakupione produkty w formie elektronicznej, dostępne do pobrania lub wysłane w formie email lub na nośniku danych nie podlegają zwrotowi
 13. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony oraz nie ma zastosowania art. 10 ust.3 pkt 4 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
 14. Zamówiony towar przygotowany indywidualnie na zamówienie Klienta /na określony wymiar, indywidualizowany/ nie podlega zwrotowi /zgodnie z art. 10 ust.3 pkt 4 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z póz. zm./.
 15. Zwracany towar klient wysyła na swój koszt. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru bez kosztów przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.
 16. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 17. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.